Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wąchock, Wielka Wieś! Przerwa w dostawie wody!

Wąchock, Wielka Wieś! Przerwa w dostawie wody!

kran, woda -Wąchock! Przerwa w dostawie wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Wąchock:

ul. Wielkowiejska
ul. Ceglana

Wielka Wieś nr:
od 1 do 189a, od 2 do 194 oraz 360

Poniedziałek, 28.11.2022 r., od godz. 08:00 do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku przebudową sieci wodociągowej – dot. budowy Obwodnicy Wąchocka.
 

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994
ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice