Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Warsztaty edukacyjne „W obliczu wyborów…”

Warsztaty edukacyjne „W obliczu wyborów…”

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, 8 grudnia br. odbyły się warsztaty edukacyjne „W obliczu wyborów. Moralność w czasie wojny i Holokaustu”. Poprowadziła je  dr Katarzynę Suszkiewicz – kierowniczka Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja z Krakowa. Wziął w nich udział zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski.

W ramach warsztatów uczestnicy – uczniowie klas 6-8 z Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, dyskutowali o decyzjach podejmowanych w czasie Holokaustu, bazując na jednostkowych historiach.

Z zaprezentowanych krótkich biografii wyłoniły się sylwetki ofiar, sprawców i świadków zbrodni, biernych obserwatorów, kolaborantów, osób ratujących i stawiających opór oraz osób pomagających na różne sposoby prześladowanym.

Uczniowie, pracujący w grupach, zaprezentowali losy autentycznych postaci. Historie te, posłużyły do omówienia trudnych wyborów moralnych, przed jakimi stawali ludzie żyjący w czasach okupacji, a także analizy złożoności ludzkich postaw. W kilku przypadkach okazało się, że przypisanie danej postaci do jednej określonej grupy nie zawsze będzie możliwe.

Analizując wybory, jakich dokonywali zwykli ludzie w okresie wojny, uczniowie mogli zastanowić się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.

Wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, którą przygotował United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, do 10 grudnia była prezentowana w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.

Warsztaty, wraz z wernisażem wystawy, który miał miejsce 14 listopada br., splotły się w całość wydarzenia. Dziękujemy Wioletcie Sobieraj, wicedyrektorowi Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach za zaangażowanie zorganizowanie tego przedsięwzięcia.