Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

węgiel - Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

Spieszymy do Was z wyjaśnieniami na pytania, które budzą najwięcej wątpliwości.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 11.08.2022r., poz. 1692) MGOPS w Wąchocku przyjmuje wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Należą do nich: kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przynajmniej 85 proc. paliwa stanowić ma węgiel kamienny. Dostatek wynosi 3 tys. zł.

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2022 r.  nałożyła na gminy możliwość weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców do w/w dodatku. Weryfikacja dotyczy przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zostało złożonych więcej niż jeden wniosek. Weryfikacja ma nastąpić przed dokonaniem realizacji wypłaty.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku przystąpił do weryfikacji wniosków biorąc pod uwagę zalecenia MKiŚ.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Zatem, na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 1 adres zamieszkania = 1 dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych. Wytyczne zgodnie z wyjaśnieniami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłanymi do gmin w dniu 30.09.2022r.

Przypominamy, że dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).