Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Weź udział w badaniach ankietowych statystyki publicznej

Badania ankietowe prowadzi Urząd Statystyczny w Kielcach na terenie całego województwa.

Realizowane są przez ankieterów statystycznych w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych.

Informacje zebrane w trakcie wywiadów ankieterskich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – telefonując lub odwiedzając ich w domach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta. Posiada również upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych z podpisem dyrektora i pieczęcią Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankietera można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na stronie internetowej sa.stat.gov.pl/formularz w dedykowanej aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera”.