Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wielka Wieś, Węglów! Przerwa w dostawie wody!

Wielka Wieś, Węglów! Przerwa w dostawie wody!

Wielka Wieś, Węglów! Przerwa w dostawie wody!

 UWAGA !!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Wielka Wieś:
– Betlejem, Ciecierówka,
Wymysłów, Kopalnia

Węglów:


Wtorek,: 29.11.2022r., od godz. 08:00 do godz. 16:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z przebudową sieci wodociągowej – dot. budowy Obwodnicy Wąchocka.
 

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. 

Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994
ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice