Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wścieklizna – śmiertelna choroba zwierząt i ludzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.

W samym województwie mazowieckim potwierdzono 33 przypadki/ognisk choroby. Około 5 km od granicy z powiatem starachowickim potwierdzono wściekliznę u padłego lisa znalezionego w gm. Wierzbica.