Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

W lipcu minęła kadencja organów izb rolniczych VI kadencji, w tym Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Kolejne wybory odbędą się 24 września 2023 r. 

Z tego powodu zapraszamy Państwa do czynnego udziału w wyborach. Nie ma innej lepszej możliwości, aby kształtować, mieć wpływ na losy rolnictwa i rolników.

Każdy, kto pragnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób czynny uczestniczyć w tegorocznych wyborach.

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Szczegóły: www.sir-kielce.pl/index.php/1464-wybory-do-izb-rolniczych

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przyjmuje koordynator w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w godz. urzędowania, pokój nr 11.

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków do Rady Powiatowej Izby Rolniczej najpóźniej do 4 września 2023 r.