Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wyjazd do Solca Zdroju z LGD

Wyjazd do Solca Zdroju z LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”oraz Gmina Łączna zapraszają do udziału w wyjeździe do Solca Zdroju w ramach realizacji operacji własnej
pn. „Dbamy o zdrowie” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy 5 godzinny pobyt na basenach mineralnych oraz transport. Rekrutacja odbędzie się poprzez telefoniczne zgłoszenie pod numerem 41 254 89 72.

Zapisy będą prowadzone do 13 października 2023 r.

O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zachowaniem pierwszeństwa osób powyżej 50 roku życia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób utworzona będzie lista rezerwowa.

Wyjazd 18października 2023 r. o godzinie 8.00. Miejsce zbiórki plac przy Urzędzie Gminy Łączna.

fot. basenymineralne.pl

Cztery osoby bawiące się w wodzie na basenie