Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wyjazd do Solca

Wyjazd do Solca

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”oraz Gmina Łączna zapraszają do udziału w wyjeździe do Solca Zdroju w ramach realizacji operacji własnej pn. „Dbamy o zdrowie” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy 5 godzinny pobyt na basenach mineralnych oraz transport.

Rekrutacja odbędzie się poprzez telefoniczne zgłoszenie pod numerem 41 254 89 72.

Zapisy będą prowadzone do 20 czerwca 2023 r.O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zachowaniem pierwszeństwa osób powyżej 50 roku życia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób utworzona będzie lista rezerwowa. Wyjazd 28 czerwca 2023 r. o godzinie 7.30. Miejsce zbiórki plac pod Urzędem Gminy.

fot. wikipedia.org