Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

BGK.6845.11.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1899 Z PÓŹN. ZM.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2023 ROKU

  LP.POŁOŻENIE NIERUCHOMO-ŚCI  OZNACZENIE NIERUCHO- MOŚCI WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ  KATASTRU NIERUCHOMOŚCIPOWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻA-WIENIAOPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ UŻYTKÓWPRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPOSÓB JEJ ZAGOSPODARO-WANIA  WYSOKOŚĆ I TERMINY OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY  
1.Rataje82 cz. KI1H/00007359/30,6900 haRIVb-0,1800 PsV-0,5100  rolna346,00 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
2.Marcinków17 KI1H/00049257/41,3400 haRV-0,7196 RVI-0,6204rolna606,00 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
3.Parszów289/12 cz. KI1H/00024283/40,3769 haRV-0,0958 Lzr-RVI-0,2811rolna220,76 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
4.Wąchock3005 KI1H/00015815/70,1503 ha     ŁV-0,0076 ŁVI-0,1427rolna110,20 zł rocznie  płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
5.Wąchock2652 KI1H/00008745/30,2688 haŁV-0,2244 PsV-0,0444rolna177,52 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
6.Wąchock1472/2 KI1H/00011381/70,2828 haŁV-0,2162 PsV-0,0312 PsVI-0,0354rolna183,12 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
7.Wąchock1470/1 KI1H/00032557/50,2611 haŁV-0,1896 PsV-0,0342 PsVI-0,0373rolna174,44 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
8.Wąchock1470/3 KI1H/00032557/50,2681 haŁV-0,1962 PsV-0,0348 PsVI-0,0371rolna177,24 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
9.Wąchock2907 KI1H/00015815/70,1180 haŁVI-0,1180rolna90,80 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
10.Wąchock4079/16 KI1H/00029028/40,0245 haBr-RIVa-0,0101 PsVI-0,0144ogródek przydomowy122,50 zł + 23% podatku Vat rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy
11.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23%podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
12.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
13.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 3 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. RochaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
14.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 4 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
15.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 5 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
16.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 6 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
17.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 7 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
18.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 8 KI1H/00040515/80,0020 haTr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
19.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 9 KI1H/00040515/80,0050 haTr-0,0050 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy380,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
20.Wąchock1998/2 cz. Stoisko Nr 10 KI1H/00040515/80,0050 haTr-0,0050 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarzaUsługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy380,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
21.Wąchock4759/1 cz. KI1H/00051719/80,0020 haB-0,0020 Działka położona przy ul. KolejowejUsługi handlu250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
22.Wąchock2240/1 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00039031/10,0010 haPsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność gastronomiczna250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
23.Wąchock2240/1 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00039031/10,0010 haPsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność – usługi handlu250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
24.Wąchock2240/1 cz. Stoisko Nr 3 KI1H/00039031/10,0020 haPsV-0,0020 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność –usługi handlu400,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
25.Wąchock2240/1 cz. Stoisko Nr 4 KI1H/00039031/10,0250 haPsV-0,0250 Działka przy terenach rekreacyjnychPlac zabaw i rekreacji1.200,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
26.Wąchock4816/7 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00024735/80,0010 haBi-0,00010 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność – usługi handlu250,00 + 23% podatku Vat   miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
27.Wąchock4816/7 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00024735/80,0010 haBi-0,00010 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność – usługi handlu250,00 + 23% podatku Vat  miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
28.Wąchock4816/14 cz. KI1H/00031405/80,0010 haPsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnychSezonowa działalność – usługi handlu250,00 + 23% podatku Vat  miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
29.Wąchock4816/16 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00031195/20,0250 haBz-0,0250 Działka przy terenach rekreacyjnychPlac zabaw i rekreacji1.200,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
30.Wąchock4816/16 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00031195/20,0200 haBz-0,0200 Działka przy terenach rekreacyjnych  Plac zabaw i rekreacji1.000,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
31.Wąchock2153/1 cz. KI1H/00039031/10,0030 haBz-0,0030 Działka przy plaży i zbiornikuWypożyczalnia kajaków300,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do10-go dnia każdego miesiąca
32.Wąchock3172/2 KI1H/00032557/20,2676 haBr-PsV-0,0409 ŁV-0,2267 Działka przy ulicy WygodaDziałalność usługowo-produkcyjna635,20 zł + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
33.Wąchock4816/17cz. KI1H/00031195/20,0015 haBz-0,0015 Działka przy ulicy KolejowejDziałalność gastronomiczna325,00 zł + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca

Dzierżawcy oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązani są do ponoszenie opłat z tytułu podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, itp. w zależności od rodzaju i sposobu przeznaczenia wydzierżawionych gruntów. Wnioski o wydzierżawienie ww. nieruchomości należy składać nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą zawarcia umowy dzierżawy. W przypadku dzierżawcy, który ma zamiar zawrzeć kolejną umowę dzierżawy na tę samą nieruchomość, wnioski o ich wydzierżawienie należy złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem trwania aktualnej umowy dzierżawy. Umowy dzierżawy na nieruchomości wymienione w przedmiotowym wykazie zawarte mogą być na okres do trzech lat. Dzierżawa następuje w drodze bezprzetargowej, w przypadku gdy o wydzierżawienie ubiega się co najmniej dwie osoby, wówczas zorganizowany zostanie przetarg.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, na okres 21 dni licząc od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia 24 stycznia 2023 roku a także zamieszcza na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl

Szczegółowych informacji o warunkach i przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (41) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK