Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykonawca robót na drogach w Wielkiej Wsi wyłoniony

Ogłoszony 12 października br. przetarg na remont drogi wewnętrznej w Wielkiej Wsi został rozstrzygnięty. Wyłoniono wykonawcę prac, którym jest firma Budromost-Starachowice sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. Oferta firmy odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym.

Wyremontowane zostaną dwie drogi prowadzące do posesji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej o długości 159 mb. Droga na przewidzianych do remontu odcinkach posiada bardzo liczne spękania konstrukcyjne oraz ubytki w jezdni powodując duże zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu.

Planowany zakres robót do obejmie wykonanie: nawierzchni bitumicznej, pobocza tłuczniowego oraz oczyszczenie rowu z namułu i odwodnienie.

Umowa z wykonawcą została już podpisana.