Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wysokość ekwiwalentu dla OSP

Wysokość ekwiwalentu dla OSP

Radni podczas sesji Rady Miasta - Wysokość ekwiwalentu dla OSP
Sesja Rady Miasta w Wąchocku

W uznaniu dla działalności naszych strażaków Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podjął decyzję o przyznaniu im najwyższej wysokości ekwiwalentu pieniężnego.

Projekt uchwały dotyczy przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka, ratownika OSP za udział w akcji ratowniczej. Bezsprzecznie według uchwały ekwiwalent ten wynosi 35,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu.

W związku z powyższym ekwiwalent pieniężny strażakowi ratownikowi OSP przysługuje za czas uczestnictwa w:

1) działaniu ratowniczym,
2) akcji ratowniczej,
3) szkoleniu lub ćwiczeniu.

Strażak, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł za każdą godzinę.

Podstawą do wypłacenia ekwiwalentów jest potwierdzenie udziału w akcji lub szkoleniu przez KP PSP w Starachowicach.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wysoko ceni zaangażowanie naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na terenie naszej gminy prężnie działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej: Marcinków, Parszów, Wąchock oraz Wielka Wieś. Nasi strażacy są mocno zaangażowani nie tylko w niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Przede wszystkim walczą z pożarami i innymi żywiołami zagrażającym lokalnej społeczności. Pomagali w dobie Covidu angażując się nawet w edukację oraz rozwożenie żywności i środków pierwszej potrzeby osobom przebywającym na kwarantannie. Obecnie z oddaniem udzielają pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym.

Ochotnicy włączają się także w różnego rodzaju akcje. W konsekwencji organizują zbiórki elektrośmieci, sprzątają lasy i okolice oraz edukują, nie tylko dla najmłodszych.

Ochotnicy wyróżniają się podejmując szereg działań dotyczących pozyskiwania środków finansowych z: Nadleśnictw, KRUSU, ORLENU, Wojewódzkiego i Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

„Plenerowa Fabryka Zdrowia” w Wąchocku to niewątpliwie zasługa naszych strażaków. Jest to ogólnodostępna infrastruktury turystyczna i rekreacyjna, która urozmaica atrakcyjność naszego zalewu.

Podsumowując: za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się 15 radnych. Tym samym uchwała została przyjęta jednogłośnie.