Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wystawa „Byli sąsiadami” – zaproszenie na wernisaż

Wystawa „Byli sąsiadami” – zaproszenie na wernisaż

Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady

Wystawa „Byli sąsiadami” poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu: Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, prezentacja wystawy w Polsce we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie

plakat dotyczący wernisażu

Wernisaż wystawy „Byli sąsiadami” odbędzie się 14 listopada 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, godzina 10.00.