Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

uczestnicy sesji rady miejskiej - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku odbyła się w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 1500. Podczas sesji omówiono (między innymi) projekt ustawy dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów:

  • o kwotę 202 170,00 zł  z tytułu dofinansowania zadania „Cyfrowa Gmina” (§2057- 19 200,00, §6257- 182 970,00),
  • o kwotę 1 050,00 zł. przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” o kwotę 67 500,00 zł. – dotacja w ramach Realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąchock.
W ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przyznano gminie dofinansowanie na zakup m.in. serwera, zakup nowego BIP zgodnego z WCAG 2.1, zestaw do video konferencji oraz szkoleń on-line, monitorów interaktywnych czy programu antywirusowego.
Umowa dotacji z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock podpisana została na początku kwietnia br. W ramach umowy przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie następujących działań:

- demontaż pokryć dachowych zawierających azbest,
- a także ich transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów,
- usuwanie odpadów z azbestem zalegających na posesjach Mieszkańców Gminy Wąchock.
Chcąc skorzystać z dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Gminy stosowny wniosek (do pobrania tutaj).

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.