Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XXVII sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Gościem ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 1 marca 2021 r. w Wąchocku, była wicedyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Pani Wioletta Sobieraj. Wizyta w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury miała związek z zaproszeniem przedstawicieli władz miasta oraz Rady Miasta na wyjątkową wystawę pn. „Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe – wytwórcy, wzornictwo i zastosowanie”.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania z pracy Burmistrza z okresu pomiędzy sesjami. Jarosław Samela wspominał w nim o istotnych spotkaniach dotyczących spraw bieżących. Dotyczyły one m. in. budowy nowego ośrodka zdrowia w Wąchocku, budowy przejścia podziemnego przy odcinku obwodnicy Wąchocka przebiegającej przez teren Parszowa czy bieżącej działalności szkół na terenie naszej gminy. Wspomniał również o otrzymanej pokontrolnej informacji w zakresie projektu dotyczącego zakupu samochodu strażackiego OSP, z której jasno wynika, że protokół nie zawiera żadnych zastrzeżeń. Kontrola ta była efektem anonimowego donosu na rzekome nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wąchock. W okresie międzysesyjnym Burmistrz wydał kilka zarządzeń (zmiany w budżecie gminy na 2021 r., przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomość w Wąchocku czy ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż wąchockiej nieruchomości i inne), a także szereg decyzji.

Podczas sesji radni pozytywnie zaopiniowali informacje z działalności jednostek za 2020 rok i głównych kierunków pracy w 2021 roku: Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku, a także informację Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z działalności Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2020 rok.

Przedstawione na spotkaniu projekty uchwał spotkały się z przychylnością radnych, którzy jednogłośnie się za nimi opowiadali. Tematem, który wywołał dłuższą dyskusję i wymagał szczegółowych objaśnień była sprawa wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąchock oraz wysokości tej opłaty w 2021 r. Szerzej na ten temat wypowiedział się Sebastian Staniszewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. Rozpatrzenie projektu uchwały przebiegło również przy jednogłośnym poparciu radnych i tym sposobem przyjęto stawkę za odbiór i wywóz odpadów komunalnych w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe.


Sesja do odtworzenia:
www.portal.posiedzenia.pl