Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Zachowanie pamięci i lokalnej tożsamości historycznej” – oferta

„Zachowanie pamięci i lokalnej tożsamości historycznej”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że w dniu 18.05.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zdania publicznego pn. „Zachowanie pamięci i lokalnej tożsamości historycznej” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka na okres 7 dni:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku;
  3. na stronie internetowej Gminy Wąchock.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku (pok. 10), ul. Wielkowiejska 1.

„Zachowanie pamięci i lokalnej tożsamości historycznej”