Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zakaz spalania odpadów roślinnych z działek i ogrodów

Zakaz spalania odpadów roślinnych z działek i ogrodów

Zakaz spalania odpadów roślinnych z działek i ogrodów
fot. pixabay

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przypomina, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami lub urządzeniami.

Zakaz ten dotyczy również gałęzi, liści, trawy oraz innych pozostałości roślinnych.

Wszystkie odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania.

Odpady te można kompostować we własnym zakresie, przekazać do PSZOK lub wystawić w workach do odbioru zgodnie z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Wąchock.

Spalanie wszelkiego rodzaju odpadów, w tym odpadów zielonych w ogniskach jest NIEDOPUSZCZALNE.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny (do 5.000 zł). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.


Inne obowiązujące w tym zakresie przepisy:

art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – przepis dotyczy zakłócania spokoju lub porządku publicznego;

art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – przepis dotyczy nie wykonywania obowiązków przeciwpożarowych;

art. 145 Kodeksu wykroczeń – przepis dotyczy zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc publicznych;

oraz art. 144 Kodeksu cywilnego – przepis ten mówi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa własności powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – spalanie odpadków roślinnych, które powoduje powstawanie dymu uciążliwego dla posiadaczy sąsiednich posesji, stanowi naruszenie tego przepisu. Sąsiad, któremu wyjątkowo uprzykrza życie osoba spalająca odpady zielone, może też – powołując się na Kodeks wykroczeń i Kodeks cywilny – skierować sprawę do sądu.

PAMIĘTAJ!
Spalanie liści, traw czy gałęzi przyczynia się do powstawania zanieczyszczenia powietrza. Rośliny składają się nie tylko z węgla i wody, przyswajają też różne substancje np. z gleby.

Ich spalanie powoduje, że do powietrza trafiają prawie wszystkie składniki smogu.

Paląc np. liście emitujemy więc m.in. toksyczne i rakotwórcze dioksyny, pyły PM 2,5, PM 10, azotany.
Zanieczyszczenie powietrza, pyły pochłaniane przez drzewa i krzewy w ciągu roku gromadzone są w liściach drzew.

Spalanie pozostałości roślinnych powoduje ponowne uwolnienie do atmosfery szkodliwych substancji!