Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zapraszamy na Dożynki Gminy Wąchock

chleb i pszenica - Zapraszamy na Dożynki Gminy Wąchock

Zapraszamy na Dożynki Gminy Wąchock

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Sołtysi Rada Sołecka Parszowa, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne.

Odbędą się one 28 sierpnia br. w Parszowie od godz. 14:00.

PROGRAM:

  • Godz.14.00 Dożynkowa Msza św. Dziękczynna w Kościele
    pw. Zesłania Ducha Świętego w Parszowie,
  • Przejście korowodu dożynkowego na plac rekreacyjny obok szkoły w Parszowie
  • Uroczyste wręczenie dożynkowego chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
  • Prezentacja wieńców dożynkowych z sołectw gminy
  • Prezentacje artystyczne przygotowane przez zespoły Kół Gospodyń Wiejskich: Marcinkowa, Parszowa, Wielkiej Wsi,Wąchocka, Rataj.
  • Gościnny wysęp Zespołu SKOKOTLIWI z Mostek,
  • Zabawa przy zespole – ‘METAMORFOZA’ Adama Bernaciaka,
  • Wspólna degustacja potraw.

Zapraszamy na Dożynki Gminy Wąchock