Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zapraszamy na piknik „Sołtys – ambasador Programu Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza na wydarzenie plenerowe pn. „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”, które odbędzie się przy Pomniku Sołtysa w Wąchocku 23 czerwca 2021 roku o godz. 10:00. W ramach kolejnej akcji promującej Program Czyste Powietrze, zapraszamy Sołtysów do bycia Ambasadorami Programu. Głównym założeniem akcji jest promocja możliwości skorzystania z dotacji pośród lokalnych społeczeństw.

Podczas wydarzenia przekażemy materiały promocyjne pierwszym Sołtysom z Gminy Wąchock oraz Pawłów.  Następnie Sołtysi będą dystrybuować materiały na terenie swoich Sołectw, tak, aby móc jeszcze bardziej przybliżyć program mieszkańcom województwa świętokrzyskiego.

W ramach wydarzenia Doradcy Energetyczni oraz pracownicy Funduszu będą organizować konkursy dla uczniów szkół podstawowych, z dziedziny ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii i szeroko pojętej ekologii. Nagrodami w konkursie będą między innymi książki edukacyjne wykonane z materiałów pochodzących z recyclingu. Dodatkowo Doradcy będą udzielać informacji dotyczących Programu czyste Powietrze, wyjaśnią np. jak należy przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za oprawę artystyczną całego wydarzenia  będzie odpowiadać „Kapela Sołtysa z Wąchocka”.