Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock

Na podstawie § 4 uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia  30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąchock, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza przedstawicieli organizacji sportowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 r.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do dnia 24 maja 2021 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele klubów sportowych biorących udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Załączniki: