Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Wąchocku

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Na podstawie postanowienia Nr 392/2024 Komisarza Wyborczego
w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Wąchocku zapraszam na I sesję Rady Miejskiej w Wąchocku
na dzień 6 maja 2024 o godzinie 10:00, która odbędzie się w MGOK w Wąchocku
w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej
w Wąchocku oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Wąchocku przestawia się następująco:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Wąchocku.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Wąchocku.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wąchocku.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Wąchocku.