Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie na wieczór autorski Kazimierza Winiarczyka

Zaproszenie na wieczór autorski Kazimierza Winiarczyka

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski i promocję nowej książki Kazimierza Winiarczyka, która odbędzie się 17 listopada br., o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnym Ośrodka Kultury w Wąchocku.

Od autora

Książka ta jest już czwartą z cyklu „Szkice z dziejów Wąchocka i okolicy”. Starałem się w niej przybliżyć kilkanaście tematów z dziejów Wąchocka, które wydawały mi się ciekawe, ale mało znane. Są to zagadnienia związane z funkcjonowaniem na naszym terenie cegielni i kaflarni.  Za ciekawy  temat uznałem też historię nieistniejącego już kina, które przez wiele lat było miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Wąchocka i okolicy. Pomimo skąpych materiałów źródłowych zainteresowałem się funkcjonowaniem małych zakładów przemysłowych : tartaków , wytwórni bryczek,  zakładu produkującego pługi i rzeźni miejskiej. Interesującym tematem jest też  droga Wąchocka do ponownego przyznania praw miejskich.

Ciekawą  wydawała mi się tematyka związana z podróżowaniem wąchocczan w przeszłości , historia  biblioteki wąchockich cystersów i zagadnienia związane dziejami administracji i samorządu gminy Wąchock.  Inne tematy podjęte w tej książce to: serwituty wąchockie, dzieje  Katolickiego Uniwersytetu  Ludowego w Wąchocku, Komitetu Odbudowy Kościoła i Klasztoru i  Domu Związku Strzeleckiego.     

Opracowanie to jest plonem poszukiwań w Archiwum Państwowym w Kielcach, Radomiu, Starachowicach, Archiwum Parafialnym w Wąchocku i Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach i wielu rozmów z najstarszymi mieszkańcami Wąchocka i okolicy.

Książka ta nie aspiruje do pełnego zaprezentowania tematu, jedynie ma przybliżyć wspomnianą tematykę. Stopień opracowania problemów jest różny , przede wszystkim ze względu na stan zachowanych materiałów źródłowych. Wiele z nich zaginęło w zawierusze dziejowej.  Jedne spłonęły, inne przepadły podczas wojen , jeszcze inne zniszczyła ludzka bezmyślność i brak szacunku dla przeszłości.  Bywało i tak, że niektóre ważne dokumenty, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, niszczono świadomie ze względów bezpieczeństwa, żeby nie wpadły w ręce okupanta.

Szczególnie tragiczny był dzień 8 września 1939 r.,  kiedy to oddziały niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej zajęły Wąchock, dokonując bez żadnego powodu podpaleń i zabójstw. Najeźdźcy z premedytacją spalili centrum osady, w tym budynek Urzędu Gminy, co spowodowało zniszczenie znajdujących się w nim wszystkich gromadzonych od lat dokumentów dotyczących różnych dziedzin życia lokalnej społeczności łącznie z aktami stanu cywilnego. 

Ważnym  elementem książki  są przypisy, dokumenty, zdjęcia i wykaz wykorzystanej literatury.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w zbieraniu materiałów do  tego opracowania i nie szczędzili swoich uwag i przekazywali słowa zachęty.

Pragnę wyrazić przekonanie, że książka ta będzie przyczynkiem do lepszego poznania dziejów naszej Małej Ojczyzny.

Opracowanie to dedykuję mieszkańcom Wąchocka i gminy, którzy nie tylko chcą poznać, ale także lepiej zrozumieć lokalne dzieje.

plakat do. wieczoru autorskiego