Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku od 25 maja

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875)., od poniedziałku 25 maja urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, przywracają bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z faktem, że Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku w trakcie trwania epidemii nie jest całkowicie zamknięty dla interesantów zmiany w obsłudze nie będą znaczące.

– sprawy będzie można załatwić osobiście jednak w związku z rotacyjnym systemem pracy części pracowników i w celu zapewnienia odpowiednich warunków sugerujemy wcześniejsze umówienie się na wizytę

– ograniczona będzie ilość osób przebywających w urzędzie, zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów)

– nadal nie będzie czynna kasa, planowany termin otwarcia to przełom czerwca i lipca br. w zależności od sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Wąchock

– „odmrożeniu” ulegają zawieszone przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r. Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku realizował swoje zadania niezwłocznie, bez wstrzymywania terminów administracyjnych.

Przypominamy telefony

  • Sekretariat 41 273 61 30
  • Budownictwo (kierownik BGK i RI) 41 273 61 34
  • Podatki 41 273 61 35
  • Urząd Stanu Cywilnego 41 273 61 44
  • Oświata 41 273 61 46
  • Rada Miejska 41 273 61 49
  • MGOPS 41 271 50 34
  • Odpady 41 273 61 33
  • Kasa/okienko podawcze 41 273 61 31

Oraz kontakt elektroniczny:

  • adres mailowy: kontakt@wachock.pl