Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zastrzeganie numeru PESEL

Zastrzeganie numeru PESEL

logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Rozwoju Systemów Rejestrów Państwowych i Unii Europejskiej

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w urzędzie.

Jeśli jesteś kuratorem lub pełnomocnikiem, sprawdź, jak zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL podopiecznego lub innej osoby.

Przez INTERNET

Aby skorzystać z usługi, potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

W urzędzie

Kto może skorzystać?

Każdy, kto: 

 • ma numer PESEL, 
 • jest pełnoletni.

Co musisz przygotować

 • Jeśli jesteś:
  • obywatelem polskim – dowód osobisty (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport,
  • cudzoziemcem – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:
   • masz numer PESEL ze statusem UKR,
   • nie masz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów

– inny dokument, na podstawie którego ustalono twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

Źródło i więcej szczegółów: gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Kontakt w tej sprawie do urzędu:
Urząd Stanu Cywilnego: 41 273 61 44