Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

plakat

Zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 15 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wąchocku, ustalenia zakresu prac i działania komisji oraz określenia ich składu osobowego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Wąchocku
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym jej dzierżawcą.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Ewa Maciąg