Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

plakat

Zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 29 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy:
  1. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji,
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  1. Informacja Komendanta Gminnego OSP.
 7. Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2024 r.
 8. Informacja o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Ewa Maciąg