Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 października 2020 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2019 rok.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu składanych za 2019 rok.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2019/2020.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca wniosków złożonych do budżetu gminy na 2021 rok.
 10. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie-użyteczna.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski