Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

kot - Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zawiadamia o wygaszeniu na terenie gminy Mirzec w miejscowości Trębowiec Duży i i Mirzec Malcówki ognisk choroby wymienionej w pkt 16 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1421) – wścieklizny.

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie nr 5/2022 i 6/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim. Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 2879 i 2880.

Informuję ponadto, że w mocy zostaje utrzymane Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenie obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu starachowickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego poz. 1930 ) nakazujące obowiązkowe szczepienie kotów w wieku powyżej 3. miesiąca życia przeciwko wściekliźnie.

Jednocześnie ze względu na ciągłe pojawianie się nowych ognisk wścieklizny w 2022 r. w Polsce (35 ognisk) a zwłaszcza w sąsiednim województwie mazowieckim (30 ognisk choroby), realne zagrożenie przeniesienia choroby, a także zagrożenie zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zaleca zachowanie ostrożności i szczególnej rozwagi w kontaktach ze zwierzętami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach przypomina również, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot lub innych należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Zaleca się bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami.