Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawieszenie zajęć i spotkań w jednostkach kultury

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zalecił Dyrektorom jednostek kultury czasowe zawieszenie zajęć i zamknięcie bibliotek, świetlic i ośrodków kultury.

Jednocześnie Burmistrz Miasta  Gminy Wąchock podjął decyzję o czasowym zamknięciu szaletu miejskiego w Wąchocku.

Nie panikuj – działaj prewencyjnie.