Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zebrania dla Mieszkańców sołectw Parszów i Rataje

Zebrania dla Mieszkańców sołectw Parszów i Rataje

Zebrania dla Mieszkańców sołectw Parszów i Rataje

Informujemy, że zebranie dla Mieszkańców sołectwa Parszów odbędzie się 12 września (poniedziałek) o godz. 17:30 w Domu Kultury w Parszowie przy ul. Złotoglin.

W porządku poruszone zostanę kwestie:

 1. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego za 2022 r.
 2. Przedstawienie propozycji wykorzystania Fundusz Sołeckiego na rok 2023.
 3. Propozycje wniosków do Budżetu Miasta i Gminy Wąchock na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę nazwy ulicy Cmentarnej w Parszowie.
 5. Sprawy różne.

Zebranie wiejskie dla Mieszkańców sołectwa Rataje odbędzie się 13 września (wtorek) o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury im. Marianny Wiśnios w Ratajach.

Program zebrania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 3. Przedstawienie zadań do realizacji w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego i podjecie stosownej uchwały.
 4. Propozycje przedsięwzięć Sołectwa Rataje zgłoszonych do budżetu Gminy Wąchock na 2023 r..
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.