Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zestawy multimedialne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

Ogromnym wyróżnieniem dla placówki jest jej udział w programie nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, dzięki któremu szkoła otrzymała pakiety multimedialne dla 25 uczniów. Pakiet taki składa się z: etui, klawiatury, rysika i usługi mobilnego dostępu do sieci Internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Zestawy pomogą uczniom w nauce podczas obowiązku nauki w trybie zdalnym.

W związku z zakwalifikowaniem Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej do doposażenia szkoły w sprzęt komputerowy, 2 grudnia odbyło się w niej spotkanie. Przybyłych do placówki gości: Panią Poseł RP Agatę Wojtyszek, Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Pana Sebastiana Staniszewskiego, serdecznie powitała dyrektor placówki, Pani Bożena Wrona.

Przybyli goście gratulowali Dyrektor udziału i sukcesu w programie doposażania szkół w dodatkowy sprzęt komputerowy. Jest on bardzo potrzebny uczniom w dobie pandemii Covid-19 i zdecydowanie pomoże im realizować program edukacyjny w tym ciężkim i trudnym czasie. Zestawy multimedialne przydadzą się szczególnie w rodzinach wielodzietnych. O ich właściwą dystrybucję zadba dyrektor szkoły.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Pan Sebastian Staniszewski wyraził zadowolenie z faktu, iż tablety trafiły do szkoły znajdującej się na terenie Gminy Wąchock – jedynej placówki na terenie powiatu starachowickiego, która otrzymała sprzęt w ramach tej edycji programu. Podziękował także zgromadzonym gościom za pomoc w uzyskaniu pomocy w doposażenie placówki w pakiety multimedialne.

Przypomnijmy, ze w bieżącym roku Gmina Wąchock pragnąca pomóc uczniom i nauczycielom skorzystała z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”). Szkoły z terenu Gminy Wąchock otrzymały dzięki temu 54 zestawów składających się z laptopów, myszy, toreb i słuchawek.