Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zgłaszanie upraw wrażliwych do koła łowieckiego „Łoś”

Poprawianie łąki po dzikach – Wielka Wieś

W związku z narastającymi rokrocznie wysokościami wypłat odszkodowań Zarząd KŁ nr 1 ŁOŚ Starachowice informuje rolników z terenów gminy Wąchock, aby zgłaszali do koła miejsca upraw wrażliwych przed dokonaniem wysiewu. Pozwoli to przedsięwziąć środki zaradcze mające na celu zminimalizowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę płową.

Obecna ilość wniosków o wypłatę odszkodowań, jaka wpływa do koła powoduje mocne nadwyrężenie jego budżetu. Nadmieniamy, że koło utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich. Nie jest w żaden sposób dotowane. Koło działa w oparciu o plany łowieckie. Ilość zwierzyny, jaką koło musi pozyskać nakładana jest przez właściwe terytorialnie nadleśnictwa. Koło z tych zobowiązań wywiązuje się zawsze w 100%.

Jednak z roku na rok wysokość wypłat, z tytułu odszkodowań dla rolników stale rośnie. Są to dziesiątki tysięcy złotych. Dalszy wzrost ilości i kwot odszkodowań, w konsekwencji może doprowadzić do ogłoszenia upadłości koła. Wówczas na tych terenach nie będzie prowadzona żadna gospodarka łowiecka, a rolnicy będą ponosić straty niewspółmiernie wyższe do obecnych.

Z myśliwskim pozdrowieniem – Zarząd KŁ nr 1 ŁOŚ Starachowice


Na terenie naszej gminy działają następujące koła łowieckie:

  • Koło Łowieckie „Łoś” w Starachowicach obejmuje od południa: granica Starachowic do drogi Starachowice – Wąchock, dalej drogą Starachowice – Wąchock – Parszów – Zarzecze do przecięcia z granicą administracyjną Skarżyska
http://www.kllos.starachowice.pl/10,none,3,Obw%C3%B3d%20nr%2015

KONTAKT:
Koło Łowieckie nr 1 Łoś
ul. Spółdzielcza 2
27-200 Starachowice
e-mail: kolo.los.starachowice@gmail.com

  • Koło łowieckie SZARAK nr 4 w Starachowicach prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodu/ów nr: 27. na powierzchni leśnej: 6566ha. Obejmuje tereny na południe od drogi krajowej Starachowice – Skarżysko-Kamienna od granicy Starachowic do drogi gminnej w Wielkiej Wsi, przysiółek Kopalnia.
  • Koło łowieckie nr I w Suchedniowie, którego obszar działania obejmuje rejon na południe od drogi krajowej Starachowice – Skarżysko-Kamienna, od drogi gminnej w Wielkiej Wsi prowadzącej do przysiółka Kopalnia, do granicy ze Skarżyskiem Kam.