Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Wąchock

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Wąchock

Na terenie Gminy Wąchock drogi są utrzymywane przez trzech zarządców.

Główna trasa przebiegająca przez Wąchock, Wielką Wieś i Parszów to droga krajowa nr 42. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości dotyczących jej odśnieżenia czy posypania zgłaszać należy do jej zarządcy, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 𝟒𝟏 𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟐 𝟓𝟖.

Jeśli wystąpią uwagi, co do dróg powiatowych Mirzec-Wąchock, która biegnie od drogi wojewódzkiej nr 744 – Mirzec, ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska i ul. Kolejowa – do drogi krajowej nr 42; Parszów-Majków (od dr. kraj nr 42 – Parszów ( ul. Młyńska ) – do gr. administr. powiatu (Majków); Skarżysko-Kamienna-Majków-Parszów (gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42); Suchedniów – Mostki – Parszów Przebieg drogi: (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42); Rataje – Starachowice (dr. powiat. nr 0582T – Rataje – Starachowice, ul. Nowowiejska); Wąchock – Siekierno – Leśna (od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno) należy dzwonić do Zarządu Dróg Powiatowych – tel. 𝟒𝟏 𝟐𝟕𝟑 𝟎𝟐 𝟐𝟕 𝒍𝒖𝒃 𝟒𝟏 𝟐𝟕𝟑 𝟎𝟐 𝟐𝟎.

Nieprawidłowości związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych zgłaszać należy bezpośrednio do Urzędu Gminy pod nr telefonu: 𝟒𝟏 𝟐𝟕𝟑 𝟔𝟏 𝟑𝟔. Poza godzinami pracy urzędu kontaktować się należy z sołtysami swoich sołectw lub radnymi, którzy wiedzą, gdzie w tej sprawie interweniować.

Odśnieżanie chodników należy do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości położonych wzdłuż chodników. Właściciele zobowiązani są do usuwania zalegającego śniegu, który utrudnia chodzenie i może zagrażać pieszym. Również w okresie gołoledzi właściciele odpowiadają za usuwanie śliskości. Przypominamy, że za chodniki położone wzdłuż działek, które są niezamieszkałe również odpowiadają ich właściciele. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia poszkodowany może dochodzić odszkodowania od właściciela, który zaniedbał swojego obowiązku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy właściciel nieruchomości ma siłę przerzucać śnieg, zwłaszcza, jeśli są to osoby starsze. Prosimy zatem Mieszkańców o wzajemną pomóc, w miarę możliwości

🖼️ Starostwo Powiatowe w Starachowicach