Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Złóż ofertę na remont jazu na rzece Kamiennej w Wąchocku

Gmina Wąchock 4. listopada br. ogłosiła zamówienie publiczne dotyczące zaproszenia do składania ofert na „Opracowanie koncepcji uszczelnienia obu przyczółków jazu zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku oraz zamiany zamknięć szandorowych na zasuwy mechaniczne napędzane ręcznie”.

Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji uszczelnienia obu przyczółków jazu zbiornika (uszczelnienie ma na celu wyeliminowanie przenikania wody do środka przyczółków i wypłukiwania gruntu),  wymianę zamknięć szandorowych na zasuwy mechaniczne napędzane ręcznie, a także odnowę zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów jazu. Jaz, którego elementem są przyczółki ma charakter zabytkowy, jest wpisany do rejestru zabytków – przy modernizacji jazu roboty wykonywane będą pod nadzorem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oferty można składać w formie pisemnej drogą pocztową, poprzez kuriera lub osobiście w zaklejonej kopercie z opisem: „Opracowanie koncepcji uszczelnienia obu przyczółków jazu oraz zamiany zamknięć” nie otwierać przed 15.11.2021 r.,  godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Po wynikach ogłoszonych 25 października wiemy, że Gmina Wąchock otrzyma wsparcie w wysokości 2 520 000 zł na budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w Wąchocku. Celem projektu jest zwiększenia bezpieczeństwa zapory oraz usprawnienie zarządzenia przepływem wody podczas stanów powodziowych. Jednocześnie jest to okazja na rozładowanie tłoku na promenadzie, gdzie brak wydzielonej ścieżki jest wyraźnie widoczny.

Inwestycje w ramach Polskiego Ładu będą współfinansowane z obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą do finansowania będzie promesa, która wkrótce ma być podpisana. Następnie po zrealizowaniu inwestycji ze środków własnych samorządy będą się zwracać o wypłatę określonej części inwestycji – w przypadku Gminy Wąchock 90% .

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.