Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać drogą elektronicznym lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Osoby składające wniosek przez internet proszone są o podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19.

Ze względu na spore zainteresowanie złożeniem wniosków tworzą się długie kolejki.

Interesantów prosimy rozważenie możliwości przyjścia do urzędu w późniejszym terminie (za tydzień bądź dwa).

Złóż wniosek o dodatek węglowy