Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiana nazwy ulicy w Parszowie

Zmiana nazwy ulicy w Parszowie

Zmiana nazwy ulicy w Parszowie

Projekt uchwały, w której zaproponowano zmianę nazwy ulicy w Parszowie z Cmentarnej na Spacerową, wpłynął do Rady Miejskiej w Wąchocku 22 września br.

Według wymienionej uchwały zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Cmentarna” w Parszowie (droga gminna o numerze działki 738) na nazwę „Spacerowa”.

Zmiana dotychczasowej nazwy ulicy następuje na wniosek mieszkańców ulicy Cmentarnej w Parszowie.

W tej kwestii radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej byli zgodni i jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem projektu uchwały.