Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiana terminu naboru wniosków

Zmiana terminu naboru wniosków

Termin naboru wniosków do programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny został przedłużony do 5 czerwca 2024 do godz. 23:59:59. Wniosek należy złożyć za pomocą generatora wniosków on-line. 

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. Łączna pula środków wynosi ponad 460 tysięcy złotych.

WAŻNA INFORMACJA!


Aby uniknąć jakichkolwiek problemów z kwalifikacją wniosków, proszę upewnić się, że każdy wniosek został przesłany zgodnie z poniższymi krokami:

Przygotowanie wniosku: Upewnij się, że wszystkie wymagane informacje są zawarte we wniosku.

Sprawdzenie wniosku: Przed wysłaniem dokładnie sprawdź wniosek pod kątem poprawności i kompletności.

Opcja „Wyślij do oceny”: Przy wniosku, który jest gotowy do oceny, kliknij „Opcje”, a następnie wybierz „Wyślij do oceny”.

TYLKO TAK WYSŁANE WNIOSKI BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE DO DALSZEJ PROCEDURY OCENY. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego