Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiana w organizacji ruchu drogowego

Zmiana w organizacji ruchu drogowego

Zmiana w organizacji ruchu drogowego - ulica
Zmiana w organizacji ruchu drogowego

Na wniosek mieszkańców miasta wprowadzono dwie ważne zmiany w organizacji ruchu drogowego na wąchockich ulicach.

Pierwszą z nich jest wdrożona, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Policji w Starachowicach, zmiana dotycząca ul. Sandomierskiej na odcinku pomiędzy Langiewicza, a ul. Krótką. Zastosowane zmiany polegają na możliwości skrętu w prawo w Sandomierską od Langiewicza, co czyni ją drogą dwukierunkową, ale tylko do skrzyżowania z ul. Krótką, gdzie znak informuje nas o nakazie skrętu w tę właśnie ulicę. Ze względu na niebezpieczny zakręt nadal nie można skręcać w lewo w ul. Sandomierską jadąc od strony wąchockiego rynku.

W następnej kolejności skorygujemy oznakowanie ul. Wielkowiejskiej oraz zamiana „mijanek” na miejsca parkingowe. Ulica ta od skrzyżowania z ul. Ceglaną do samego jej końca zyskała trzy nowe place parkingowe, na których zmieści się po kilka pojazdów. Docelowo tonaż na tychże parkingach zostanie ograniczony znakiem do 2, 5 t. w celu zmieszczenia na nich jak największej ilości samochodów osobowych.