Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Strona główna Wiadomości Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego
Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych weszła w życie 3 listopada br. Na podstawie tej ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1 500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1 500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.


Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana zostanie nowelizacja wspomnianego wyżej
rozporządzenia.


Zmiana rozporządzenia, która wejdzie w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie
niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).


Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa
stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość
paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek
na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku
tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1
500 kg, powiększonych o 500 kg).


Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany
rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o
mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji do
samorządów za pośrednictwem Wojewodów.