Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego
Zmiany dotyczące zakupu paliwa stałego

Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych weszła w życie 3 listopada br. Na podstawie tej ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1 500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1 500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.


Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana zostanie nowelizacja wspomnianego wyżej
rozporządzenia.


Zmiana rozporządzenia, która wejdzie w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie
niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).


Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa
stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość
paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek
na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku
tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1
500 kg, powiększonych o 500 kg).


Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany
rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o
mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji do
samorządów za pośrednictwem Wojewodów.