Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Dookoła Wąchocka” Periodyk Społeczno-Kulturalny

Biuletyn „Dookoła Wąchocka” jest periodykiem społeczno-kulturalnym wydawanym regularnie od sierpnia 2011 r. W każdym roku do druku wysyłane są dwa/trzy numery naszego biuletynu, a drukowany nakład jednorazowo obejmuje 300 sztuk. Zamieszczamy w nim ważne dla miasta i całej gminy wydarzenia z zakresu inwestycji, oświaty, kultury, rozrywki i sportu, które miały miejsce w ciągu 3-4 miesięcy poprzedzających jego wydanie. Znajduje się w nim także elementy historyczne, które przybliżają czytelników do dawnych czasów naszych rejonów.


Serdecznie zapraszamy do lektury.

„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2023

„Dookoła Wąchocka” – Kwiecień 2023


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2022


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2021


„Dookoła Wąchocka”- Kwiecień 2021„Dookoła Wąchocka” – Październik 2018


„Dookoła Wąchocka” – Kwiecień 2018


„Dookoła Wąchocka” – Kwiecień 2017


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2017


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2016


„Dookoła Wąchocka” – Marzec 2016


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2015


„Dookoła Wąchocka” – Wrzesień 2015


„Dookoła Wąchocka” – Kwiecień 2015


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2014


Dookoła Wąchocka” – Listopad 2014


„Dookoła Wąchocka” – Kwiecień 2014


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2012/Styczeń 2013


„Dookoła Wąchocka” – Marzec 2012


„Dookoła Wąchocka” – Grudzień 2011