Zaproś kominiarza

Czwartek, 13 Grudzień 2018

czytaj więcej

LGD Informacja

Wtorek, 11 Grudzień 2018


W dniu 6 grudnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów pomiędzy Grantobiorcami, a Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty grantowe w ramach Przedsięwzięć:

czytaj więcej

Prace na przejeździe kolejowym w Wąchocku - przesunięcie terminu zakończenia prac

Piątek, 07 Grudzień 2018

Generalny Inwestor Grupa ZUE informuje, że ze względu na warunki atmosferyczne termin otwarcia przejazdu kolejowego w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej Mirzec -Wąchock uległ przesunięciu. Planowane otwarcie przejazdu dla ruchu kołowego nastąpi w poniedziałek 10 grudnia w godzinach wieczornych.

Szkolenie dla KGW

Środa, 05 Grudzień 2018

Informacja

Wtorek, 04 Grudzień 2018

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy