Rekrutacja

Piątek, 21 Luty 2020

Maraton

Piątek, 21 Luty 2020

Zawiadomienie

Piątek, 21 Luty 2020

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 lutego 2020 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Spotkanie

Czwartek, 20 Luty 2020

Zmiana w organizacji ruchu drogowego

Poniedziałek, 17 Luty 2020

Na wniosek mieszkańców miasta zostały wprowadzone dwie ważne zmiany w organizacji ruchu drogowego na wąchockich ulicach.

Pierwszą z nich jest ...

czytaj więcej

Informacja MGOPS

Poniedziałek, 17 Luty 2020

Walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Piątek, 14 Luty 2020


12 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie to zrzesza 99 ze 102 gmin naszego województwa. Głównym celem działania Związku jest współdziałanie na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami w świętokrzyskim.

czytaj więcej

Nadzieja umiera ostatnia

Czwartek, 13 Luty 2020


Pani Joanna wraz z trójką dzieci zamieszkiwała mały domek w Parszowie, aż do momentu tragicznego w skutkach pożaru. Dramat rodziny rozegrał się 26 marca 2017 r., którego skutkiem była utrata wszystkiego, co posiadali. Ogień doszczętnie strawił dom, cały majątek, przedmioty pierwszej potrzeby, sprzęt AGD oraz rodzinne pamiątki. Tą przerażającą noc matka wraz z dziećmi będzie pamiętać do końca życia.

czytaj więcej

Spis

Środa, 12 Luty 2020

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

czytaj więcej

Informacja LGD

Wtorek, 11 Luty 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pn. „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

czytaj więcej

Obwodnica

Wtorek, 11 Luty 2020


Ćwicz, pływaj zdrowie zdobywaj

Wtorek, 11 Luty 2020

Zabawa

Poniedziałek, 10 Luty 2020

Bal

Czwartek, 06 Luty 2020

Spis

Czwartek, 06 Luty 2020

Ferie 2020

Środa, 05 Luty 2020

1%

Środa, 05 Luty 2020

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy