Zjazd i Turniej Sołtysów

Czwartek, 21 Czerwiec 2018

Słoneczna plaża

Środa, 20 Czerwiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie części zadania p.n.:
„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”
z podziałem na:
Część I – Boisko do siatkówki plażowej
Część II – Plaża do kąpieli słonecznych
Część III – Dostawa i montaż 20 szt. betonowych leżaków ogrodowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Informacja

Wtorek, 19 Czerwiec 2018

Informujemy że w dniu 20 czerwca 2018 r.  na przejeździe kolejowym w Marcinkowie w godzinach 7:30 – 14:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowe Skarżysko-Sandomierz.

Informacja

Wtorek, 19 Czerwiec 2018

W związku z prowadzeniem prac w ramach kontraktu Prace projektowe i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” firma Electren S.A. informuje, iż w dniach 19-22.06.2018 w godz. 02.00 - 05.00 planuje się wykonać prace związane z montażem fundamentów palowych sieci trakcyjnej, które mogą powodować hałas i zakłócenie ciszy nocnej. Jednocześnie informujemy, iż prace te nie mogą być prowadzone w innej porze z uwagi na konieczność wstrzymania ruchu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 25 Skarżysko Kamienna - Wąchock - Starachowice. Pragniemy podkreślić, iż prace w godzinach nocnych będą ograniczone do niezbędnego minimum.

Inscenizacja

Niedziela, 17 Czerwiec 2018

Wykus 2018

Piątek, 15 Czerwiec 2018

Konferencja

Piątek, 15 Czerwiec 2018

Utrudnienia na przejeździe

Środa, 13 Czerwiec 2018

Informujemy że w dniu 14 czerwca 2018 r.  na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na ul. Partyzantów w Wąchocku w godzinach 7:30 – 14:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowe.

Komunikat

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

N I E   B Ę D Z I E  W O D Y

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

zawiadamia wszystkich odbiorców wody w miejscowości:

Wąchock:

ul. Nadrzeczna,  ul. Partyzantów,  ul. Krzemienica, ul. Hutnicza

że w dniu

13.06.2018 r.

od godz.800 do godz.1800

nastąpią

przerwy lub zakłócenia w dostawie wody

czytaj więcej

Spotkania szkoleniowo - informacyjno-konsultacyjne

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanym od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

czytaj więcej

30. rocznica powtórnego pogrzebu "Ponurego"

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

Pułkownik Jan Piwnik „Ponury” – przedwojenny oficer Wojska Polskiego i Policji Państwowej, uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny spadochroniarz Armii Krajowej, dow ódca I odcinka Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej ZWZ–AK „ Wachlarz”, dow ódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i wreszcie dow ódca VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK. Legenda G ór Świętokrzyskich i Ziemi Nowogr ódzkiej. Zginął 16 czerwca 1944 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Wawi órce, kt óra w 1945 r. weszła w skł ad Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej ZSRS.

czytaj więcej

Informacja LGD

Poniedziałek, 11 Czerwiec 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Termin naboru wniosków: od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku

I Rajd Rowerowy

Niedziela, 10 Czerwiec 2018

Paszport

Piątek, 01 Czerwiec 2018

Informacja

Piątek, 01 Czerwiec 2018

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy