Uwaga ćwiczenia

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Informujemy, że w dniu 14 czerwca w okolicy mostu na rzece Kamiennej na ul. Kolejowej w Wąchocku odbędą się powiatowe ćwiczenia obronne.

W godzinach 10.00-13.00 może dojść do utrudnień w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej Mirzec-Wąchock.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej

Zadania Publiczne - Konkurs

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że ogłosił konkurs  ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r.


Wykus 2019

Wtorek, 11 Czerwiec 2019

czytaj więcej

Przedstawienie

Wtorek, 04 Czerwiec 2019

Warsztaty

Niedziela, 02 Czerwiec 2019

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy