Zapytanie ofertowe

Piątek, 16 Luty 2018

  Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:
„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Feria 2018

Piątek, 09 Luty 2018

Informacja ARiMR

Wtorek, 06 Luty 2018

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy