Nowe stawki za śmieci - nowe deklaracje śmieciowe

Środa, 06 Marzec 2019

Każdy płaci za siebie - tak w skrócie można scharakteryzować metodę naliczania opłaty śmieciowej, która wejdzie w życie od 1 kwietnia 2019. Dotychczasowy sposób naliczania opłaty polegał na płatności od gospodarstwa domowego, które były podzielone na dwie grupy - jedno oraz dwu i więcej osobowe.

Znaczący wzrost ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów spowodował konieczność weryfikacji obowiązującego systemu opłat. Dotychczasowy koszt wywozu i zagospodarowania odpadów za lata 2017-18 wynosił 630 000 zł, natomiast najtańsza oferta na lata 2019-20 wynosi 1 280 000 zł czyli dwa razy więcej.

Utrzymanie dotychczasowej metody naliczania opłaty wymagałoby podniesienia stawki dla każdej grupy o 100%, odpowiednio do 20 zł i 40 zł w zależności od liczby domowników w gospodarstwie domowym. Oznaczałoby to przerzucenie kosztów oraz drastyczną zwyżkę tylko dla osób samotnych lub żyjących w gospodarstwach
2 i 3-osobowych, podczas gdy faktyczny koszt wywozu wynosi około 11 zł na mieszkańca. Jednocześnie nadal przez kolejne lata premiowane byłyby wieloosobowe gospodarstwa, które liczą nawet do 10 osób (sami mieszkańcy zauważali, że niektórzy deklarowali jedno gospodarstwo domowe, a faktycznie były to dwie a nawet trzy samodzielne rodziny zamieszkujące np. w piętrowym domu lub jednym podwórku).

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Po analizie Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie metody naliczania opłaty. Od
1 kwietnia 2019r opłata śmieciowa wynosić będzie 11 zł od mieszkańca za 1 miesiąc
w przypadku oddawania odpadów posegregowanych i 22 zł za 1 miesiąc
w przypadku deklaracji nie segregowania odpadów.

 

ZNIŻKI DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO DO POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

W celu złagodzenia skutków zmiany systemu naliczania opłaty Rada Miejska podjęła uchwałę, która zwalania z części opłaty osoby, które kwalifikują się do posiadania Karty Dużej Rodziny. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny udzielono zniżki i ich miesięczna opłata wynosić będzie 9 zł od osoby. Zwolnieniem premiowane są tylko osoby segregujące odpady. Zwolnienia przysługują nie tylko osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny ale wszystkim którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. Jej wyrobienie nie jest obowiązkiem ale jednocześnie upoważnia do szeregu innych ulg na terenie kraju. Zainteresowanych wyrobieniem KDR zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku na ul. Kolejowej gdzie można złożyć odpowiedni wniosek oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące KDR.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA OPŁATY?

Zniżka opłaty z tytułu opłaty śmieciowej przysługuje osobom posiadającym prawo posiadania Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje natomiast osobom, które spełniają poniższe warunki:

- rodzicom lub rodzicowi, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci (od momentu nadania numeru PESEL)

- dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

CO NALEŻY TERAZ ZROBIĆ

W celu określenia wysokości opłaty mieszkańcy zobligowani są do złożenia nowej deklaracji śmieciowej – wg nowego wzoru – w terminie do końca marca 2019r.

Druk deklaracji dostępny jest u sołtysów, w urzędzie miasta, w lokalnych sklepach oraz pod linkiem http://wachock.pl/userfiles/DEKLARACJA_od_2019%20KDR.pdf

W przypadku wątpliwości lub problemów z wypełnianiem deklaracji śmieciowych  zapraszamy do urzędu miasta, pokój nr 8, gdzie pracownicy pomogą mieszkańcom. O terminach poinformujemy mieszkańców ogłoszeniami, systemem Blisko i SMS oraz na stronie wachock.pl

Jednocześnie w świetlicach wiejskich na terenie sołectw odbędą się również dyżury pracowników gdzie będzie można złożyć ankietę lub wyjaśnić wątpliwości przy jej wpisywaniu.

Informujemy również, że w przypadku braku deklaracji lub uzasadnionych podstaw co do ilości zgłoszonych osób, zgodnie z wytycznymi Rady Miejskiej pracownicy urzędu zostali zobligowani do działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
z wydaniem decyzji administracyjnej o wysokości należnej opłaty włącznie.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy