PŁAĆ PODATEK W GMINIE WĄCHOCK

Sobota, 16 Kwiecień 2016

Jeżeli Gmina Wąchock jest miejscem, gdzie mieszkasz i gdzie chcesz żyć coraz wygodniej i bezpieczniej, rozlicz PIT w swojej Gminie – w ten sposób przekażesz część podatku na jej rozwój.

Nie musisz być zameldowany w Gminie Wąchock, by znaczna część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy, że mieszkasz w Gminie Wąchock i w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz gminny adres jako adres aktualnego zamieszkania.

Twój podatek ma wpływ na poprawę warunków Twojego życia – budowę dróg, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Dlaczego to ważne?

Nie każdy z nas wie, ale podatek dochodowy od osób fizycznych powinno rozliczyć się
w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
Wówczas wraca on do Ciebie poprzez lepiej funkcjonującą gminę i inwestycje z których korzystasz na co dzień.

Prawie 40% Twojego podatku trafia do kasy lokalnego samorządu!

W Gminie Wąchock zameldowanych jest około 7 tysięcy osób. Ale mieszka tu również znaczna grupa osób, które korzystają z infrastruktury i mają oczekiwania co do jej rozbudowy. Niestety, ich podatki często nie zasilają lokalnego budżetu. Tymczasem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowią znaczną część dochodów budżetu gminy. Z rozliczeń rocznych PIT do budżetu gminy trafia niemal 40%.. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 400 złotych od jednego mieszkańca!

Jak płacić podatek w Gminie Wąchock?

To bardzo proste. Wystarczy na pierwszej stronie w części B zeznania podatkowego (PIT) wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania), a Twoje podatki popłyną do kasy gminy, w której mieszkasz!

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Państwa płatnik (pracodawca), proszę go zawiadomić, że miejscem Państwa zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Wąchock.

Warunek jest jeden - Nasze podatki wrócą do Nas,
jeśli w zeznaniu podatkowym wskażemy jako miejsce zamieszkania Gminę Wąchock.

Prosimy dołączcie do naszej akcji, sprawcie aby WASZE podatki wróciły do WAS!

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy