V Marcinkowski Spotkanie z Folklorem

Środa, 07 Wrzesień 2016

Marcinków po raz kolejny gościł miłośników kultury ludowej. W Jubileuszowych V Marcinkowskich Spotkaniach z Folklorem wzięło udział 24 zespoły. Ranga imprezy jest znacząca i cieszy patronat nad imprezą marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa i burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Sameli. Od początku tę inicjatywę wspierają też władze powiatu starachowickiego, którego przedstawiciele w osobach Starosty Dariusza Dąbrowskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Bożeny Wrony wspólnie z Burmistrzem Wąchocka dokonali oficjalnego otwarcia festiwalu.
Organizatorzy imprezy Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Marcinkowianie" i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ze swoją filią WDK w Marcinkowie przygotowali dla występujących zespołów oryginalne pamiątki i okolicznościowe podziękowania. Piękne bukiety jako wyrób rękodzielniczy są efektem pracy członków KGW w Marcinkowie powstałym na zajęciach plastycznych. Publiczność miała okazję zobaczyć występy zespołów: „Marcinkowianie”, KGW z Grzybowej Góry „Grzybowianki”, KGW z Rataj „Zośki”, „Wąchocczanie”, Zespołu Ludowego „Stocaneczka” z Ćmielowa, Zespołu Śpiewaczego „Parszowianie” z Parszowa, Zespołu Ludowego „Tęcza” z gminy Brody, „Echo” z Adamowa, „Brodowianki” z Brodów, „Jarzębina” z Dziurowa, Zespołu Pieśni i Tańca „Furmani” z Bodzentyna, zespołu śpiewaczego „Trębowianki” z Trębowca, „Gromada” z Mirca, „Tychowianki” z Tychowa Nowego, „Osinianki” z Osin, „Michniowianie” z Michniowa, „Skokotliwi” z Mostek, Zespołu Pieśni i Tańca „Bęczkowianie”, „Dolnojasieńczanki” z Iłży oraz „Kumosie” z Gadki, a także solistów: Marty Zawłockiej z gminy Brody, Wiesławy Kiełek z Dziurowa, Stanisława Packa z kapelą z Tychowa i Danuty Nowickiej z Wielkiej Wsi. Imprezę prowadzili jej inicjator instruktor muzyki Krzysztof Pecelt i członkinie KGW Marcinkowianie Małgorzata Olszewska i Lidia Nowak.
Wielkim zaangażowaniem wykazali się pozostali członkowie zespołu na czele z prezes Elżbietą Pastuszką, którzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich występujących zespołów. Fragment swojej kolekcji przedstawił także miejscowy pasjonat i kolekcjoner Stanisław Jaruszewicz.


Spotkania z folklorem mają na celu kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców powiatu, promowanie twórczości regionalnej, popularyzację pieśni ludowej, rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymianę doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w tej imprezie.


 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy