DORADZTWO W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROEKOLOGICZNYCH

Czwartek, 08 Wrzesień 2016

We wtorek 23 sierpnia w Sali Widowiskowej wąchockiego MGOK miało miejsce spotkanie informacyjne, którego celem było przybliżenie możliwości uzyskania finansowania na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywności energetycznej. Spotkanie poprowadził Pan Marek Gos – wiceprezes świętokrzyskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prelegentami byli pracownicy funduszu oraz Urzędu Marszałkowskiego.Na podstawie czytelnych prezentacji przedstawione zostały możliwości pozyskania dotacji unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 oraz częściowo umarzalnych pożyczek z WFOŚIGW. Pierwsze źródło finansowania było szczególnie interesujące ze względu na możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji, natomiast atrakcyjne pożyczki z funduszu powinny zainteresować również osoby fizyczne ze względu na możliwość realizacji takich działań jak budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz możliwość termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz wymiany źródła ogrzewania na nowoczesny piec gazowy lub na paliwa stałe.
Spotkanie było otwarte dla wszystkich mieszkańców oraz dla przedsiębiorców. Niestety frekwencja nie była zbyt wysoka, słuchaczami byli wyłącznie gminni przedsiębiorcy i pracownicy urzędu gminy. Niezależnie od tego wszystkich zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją czy inwestycjami proekologicznymi zapraszamy do kontaktu pod wskazanymi niżej adresami

- GŁÓWNY PUNKT INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH,
ul. Św. Leonarda 1, Kielce, tel. 41 343-22-95 lub infolinia 800-800-440

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
Al. ks. J. Popiełuszki 41; e-mail: r.ciesielska@wfos.com.pl     


Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy