ZAWIADOMIENIE

Czwartek, 06 Październik 2016

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o zmianie terminu zakończenia składania uwag i wniosków  do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)  można składać w terminie do 12.10.2016r.
Zmiana terminu wynika z potrzeby wcześniejszego niż planowano podpisania i opublikowania ww. zarządzenia, co związane jest z nagłym spadkiem temperatury powietrza a tym samym  zmniejszeniem aktywności bobrów. Dla zapewnienia zadowalającej efektywności działań przewidzianych w ww. zarządzeniu ich realizacja winna się zacząć przed okresem zimowym.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Waldemar Pietrasik

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy