SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI

Środa, 23 Listopad 2016

PIERWSZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI (SMOK) DLA DZIEWCZĄT.

Pierwszy w województwie świętokrzyskim SMOK dla dziewcząt powstał przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku i będzie skupiał dziewczęta z całej gminy. Jest to jeden z kilkunastu takich ośrodków w Polsce i pierwszy dla dziewcząt w województwie świętokrzyskim, które powstały na skutek działań Polskiego Związku Koszykówki w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ośrodki mają na celu propagowanie koszykówki ale także zdrowego stylu życia i rozwijać ogólną sprawność dzieci. To również początek szkolenia dla młodych dziewcząt, które chciałyby zostać młodymi zawodniczkami. Wszystko to poprzez regularne treningi w formie zabaw, gier, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć rozwijających koszykarskie umiejętności dziewcząt. Dzięki współpracy z trenerami Kadry Województwa Świętokrzyskiego uczestniczki programu mają możliwość startu w rozgrywkach na każdym poziomie, również takich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dziewczęta mają szansę reprezentować nasze województwo na najważniejszych imprezach w kraju.

W ramach projektu, SMOK w Wąchocku dostanie wsparcie w postaci profesjonalnego i innowacyjnego sprzętu sportowego oraz sprzętu multimedialnego, natomiast Gmina Wąchock w ramach współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki zapewni bezpłatnie każdej uczestniczce strój treningowy i udostępni obiekty. Koordynatorem projektu i trenerem jest Michał Lefek.

Zajęcia odbywać się będą w trzech kategoriach wiekowych w Hali Sportowej w Wąchocku a uczestniczkami mogą być dziewczęta ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wąchock.

Cały czas zapraszamy udziału w zajęciach.


Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy