Alarm powodziowy w Gminie Wąchock

Sobota, 29 Kwiecień 2017

W piątek 28 kwietnia notowano ciągły, powolny wzrost poziomu wody na rzece Kamiennej. O godzinie 12 stan wody osiągnął 225 cm, podjęto decyzję o zamknięciu ul. Partyzantów dla ruchu kołowego. O godzinie 15.00 poziom wody wynosił 235 cm. Poziom wody na rzece Kamiennej powyżej Wąchocka, na drogowskazie w Bzinie powoli rósł w tempie 13 cm w czasie 16 godzin. 
O godzinie 18.00 stały dyżur otrzymał informację od dyżurnego ze zbiornika w Rejowie o zwiększeniu zrzutu o kilka metrów sześciennych. Spowodowało to przyspieszenie wzrostu poziomu o około 2 cm na jedną godzinę.
O godzinie 6.00 poziom wody w Wąchocku wynosił 251 cm.
O 7.30 doszło do pierwszej interwencji OSP Wąchock na ul. Partyzantów.
O godzinie 12.00 poziom Kamiennej wynosił 258 cm, nie odnotowano kolejnych interwencji straży pożarnej.
Poziom wody na Kamiennej stabilizuje się na poziomie 260 cm. Powyżej Wąchocka obniżył się o 17 cm w czasie 12 godzin.
Stały dyżur został odwołany o godzinie 21,00.
W razie konieczności prosimy o kontakt z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach pod numerem 41 274 53 88 lub 998.
Od godzin wieczornych 29 kwietnia stan wody w Wąchocku zaczął się obniżać. O 9 rano 30 kwietnia wynosił 251 cm.
W niedzielę 30 kwietnia poziom wody systematycznie się obniżał, w godzinach późnowieczornych przywrócona została przejezdność na ulicy Partyzantów.
1 maja o godzinie 10.00 poziom wody osiągnął 189 cm i spadł poniżej stanu alarmowego.


Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy