Informacja LGD

Niedziela, 01 Październik 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD·       

I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar·       

I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych·       

I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych·       

I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Termin naborów wniosków: od 19 października do 6 listopada 2017 roku

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy