Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok

Czwartek, 02 Listopad 2017

Gmina Wąchock otrzymała 10 tys. zł dotacji na realizację dwóch projektów w sołectwach Parszów i Wielka Wieś w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

W konkursie złożono cztery wnioski zaproponowane przez stowarzyszenia działające na terenie gminy, dwa najwyżej ocenione projekty uzyskały dofinansowanie i zostały przeznaczone do realizacji. Pierwszy z nich zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Parszowie zakładał doposażenie jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego, celem drugiego zaproponowanego przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś” było zagospodarowanie terenu wokół siłowni plenerowej przy WDK w Wielkiej Wsi. Obydwa wpisały się zakres konkursu, który obejmował działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno –  kulturalnemu.

OSP Parszów jest najbliższą jednostką dysponowaną do kolizji i wypadków na drodze krajowej 42. Pomimo, że w ostatnich latach pozyskała część wyposażenia potrzebnego do prowadzenia bezpiecznych akcji ratowniczych, konieczne było jego uzupełnienie. Ze środków dotacji oraz wkładu własnego gminy zakupiono: zestaw łańcuchów ciągnących i adapterów, urządzenia do usuwania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa oraz podpory i klocki do stabilizacji pojazdów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 000 zł. Kwota dotacji to 4 900 zł,  pozostałe ponad 5 000 zł to środki gminy. Sprzęt został zaprezentowany podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drogach w Szkole Podstawowej w Parszowie. Odbyła się pogadanka oraz pokazy sprzętu ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach.

W 2017 r. przy WDK w Wielkiej Wsi ze środków funduszu sołeckiego została zamontowana siłownia plenerowa. Zainstalowano pięć zestawów sprzętu, w każdym po dwa urządzenia. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu natomiast dokonano wzmocnienia podłoża kostką brukową, co umożliwia bezpieczną realizację ćwiczeń niezależnie od warunków pogodowych i stanu gruntu. Na realizację zadania Urząd Marszałkowski przekazał dotację     w kwocie 4 900 zł. Gmina Wąchock zapewniła środki w kwocie 5 100 zł. 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy